نوشته‌ها

, , ,

دوره مقدماتی نرم افزار اپنسیس

دوره مقدماتی نرم افزار OpenSEES دوره آموزشی مقدماتی، دوره ایست بر مبنای پایه ها و ابزار های مورد نیاز جهت ورود به مدلسازی و تحلیل در نرم افزار متن باز اپنسیس که بنا بر احساس نیاز به وجود چنین دوره ای شکل گرفته است. در این دوره با اصول و م…
, ,

دوره مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در اپنسیس

مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در OpenSEES دوره آموزشی سازه های بلند مربته در ادامه دوره مقدماتی و سیستم های باربر جانبی و در مسیر پیشرفت توانایی مدلسازی سیستم های سازه ای قرار دارد. در این دوره به مشکلات و نکات مدلسازی سازه های سه بعدی بزرگ پرداخته می …
, ,

دوره مدلسازی سیستم های جداساز و جاذب انرژی در اپنسیس

مدلسازی سیستم های جداساز و جاذب انرژی در OpenSEES در این دوره که بر اساس نیاز به دانش حول مدلسازی دقیق سیستم های جاذب انرژی و جداساز ها شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت ساخت و تحلیل و محاسبه این گونه سیستم ها پرداخته خواهد شد. ابتدا به…
, ,

دوره مدلسازی پل و سازه های طویل در اپنسیس

مدلسازی پل و سازه های طویل در OpenSEES دوره آموزشی مدلسازی پل ها و سازه های طویل از جمله کامل ترین دوره های مدلسازی و آنالیز پل ها همراه با جزییات آن ها در نرم افزار اپنسیس است. در این دوره به بررسی نحوه مدل سازی قسمت های مختلف پل ها پرداخته…
, , ,

دوره ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی در اپنسیس

ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی OpenSEES دوره آموزشی ارتباط میان نرم افزاری اپنسیس با سایر نرم افزار ها بر مبنای نیازی که طبق تجربه در حوزه پردازش و انجام بهینه سازی سازه ها در نرم افزار اپنسیس مشاهده گردید شکل گرفته است. در این دوره…
, ,

دوره مدلسازی ژیوتکنیک و روانگرایی خاک در اپنسیس

مدلسازی ژیوتکنیکی در OpenSEES در این دوره که بر اساس نیاز به دانش حول مدلسازی های ژیوتکنیکی شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت مدل های ژیوتکنیکی پرداخته خواهد شد. ابتدا به معرفی مصالح و المان های ژیو تکنیکی پرداخته خواهد شد و در ادامه به …
, , ,

دوره تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در اپنسیس

قابلیت اعتماد سازه ها (Reliability) و برآورد شاخصی جهت بررسی این پارامتر همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. در این دوره به بررسی انواع متغییر ها از نظر نوع و کاربرد آنها، روش های مختلف تحلیل احتمالاتی از جمله Monte Carlo و Importance Sampling و Latin hypercube Sampling پرداخته خواهد شد. و در نهایت با ارایه چند مثال کاربردی سازه های بتنی و فولادی تحلیل و قابلیت اطمینان آنها برآورد خواهد شد.
ida
, , ,

دوره تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در اپنسیس

تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در OpenSEES تحلیل دینامیکی افزایشی سازه ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف ان…
soil structure foundation interaction
, , ,

دوره تحلیل اندرکنش خاک سازه (سازه - خاک - فونداسیون SFSI) دوبعدی در اپنسیس

تحلیل اندرکنش خاک سازه (سازه - خاک - فونداسیون SFSI) دوبعدی در OpenSEES تحلیل اندرکنش خاک سازه (soil structure interaction)، اندرکنش سازه - خاک - فونداسیون دوبعدی سیستم ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف تحت اثر اندرکنشی همواره …
opensees E-01 primary course
, ,

دوره مجازی نرم افزار اپنسیس

دوره مقدماتی نرم افزار OpenSEES با توجه به تجربه برگزاری دوره های حضوری و عدم وجود زمان آزاد کافی برای مخاطبین دوره ها که اغلب دانشجو هستند بر آن شدیم شیوه آموزش مجازی خود را گسترش داده و از سرویس جهانی Adobe Connect* جهت ارایه آموزش ها استفاده …
opensees primary course mordad
, ,

دوره اپنسیس مرداد ماه تهران

دوره اپنسیس مرداد ماه 95 – تهران با توجه به تجربه برگزاری چندین دوره صرفا آموزش محور بر آن شدیم تا دوره ای مثال محور و همراه با حل گام به گام مسئله را جهت تفهیم و درک بهتر مفاهیم مدلسازی در نرم افزار اپنسیس برگزار کنیم. با توجه به اینکه ب…