, , ,

دوره مقدماتی نرم افزار اپنسیس

دوره مقدماتی نرم افزار OpenSEES دوره آموزشی مقدماتی، دوره ایست بر مبنای پایه ها و ابزار های مورد نیاز جهت ورود به مدلسازی و تحلیل در نرم افزار متن باز اپنسیس که بنا بر احساس نیاز به وجود چنین دوره ای شکل گرفته است. در این دوره با اصول و م…
, , ,

دوره ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی در اپنسیس

ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی OpenSEES دوره آموزشی ارتباط میان نرم افزاری اپنسیس با سایر نرم افزار ها بر مبنای نیازی که طبق تجربه در حوزه پردازش و انجام بهینه سازی سازه ها در نرم افزار اپنسیس مشاهده گردید شکل گرفته است. در این دوره…
, ,

دوره مدلسازی ژیوتکنیک و روانگرایی خاک در اپنسیس

مدلسازی ژیوتکنیکی در OpenSEES در این دوره که بر اساس نیاز به دانش حول مدلسازی های ژیوتکنیکی شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت مدل های ژیوتکنیکی پرداخته خواهد شد. ابتدا به معرفی مصالح و المان های ژیو تکنیکی پرداخته خواهد شد و در ادامه به …
, , ,

دوره تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در اپنسیس

قابلیت اعتماد سازه ها (Reliability) و برآورد شاخصی جهت بررسی این پارامتر همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. در این دوره به بررسی انواع متغییر ها از نظر نوع و کاربرد آنها، روش های مختلف تحلیل احتمالاتی از جمله Monte Carlo و Importance Sampling و Latin hypercube Sampling پرداخته خواهد شد. و در نهایت با ارایه چند مثال کاربردی سازه های بتنی و فولادی تحلیل و قابلیت اطمینان آنها برآورد خواهد شد.
ida
, , ,

دوره تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در اپنسیس

تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در OpenSEES تحلیل دینامیکی افزایشی سازه ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف ان…
soil structure foundation interaction
, , ,

دوره تحلیل اندرکنش خاک سازه (سازه - خاک - فونداسیون SFSI) دوبعدی در اپنسیس

تحلیل اندرکنش خاک سازه (سازه - خاک - فونداسیون SFSI) دوبعدی در OpenSEES تحلیل اندرکنش خاک سازه (soil structure interaction)، اندرکنش سازه - خاک - فونداسیون دوبعدی سیستم ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف تحت اثر اندرکنشی همواره …
opensees free WorkShop tabriz bahman
, , ,

دوره اپنسیس بهمن ماه تبریز

دوره اپنسیس بهمن ماه 94 – تبریز دوره رایگان آشنایی با توانایی های نرم افزار اپنسیس بهمن ماه در تبریز برگزار خواهد گردید. جهت اطلاع از محتوای دوره به بنر زیر مراجعه نمایید.  …
opensees free WorkShop kermanshah dey
, , ,

دوره اپنسیس دی ماه کرمانشاه

دوره اپنسیس دی ماه 94 – کرمانشاه دوره رایگان آشنایی با توانایی های نرم افزار اپنسیس دیماه در کرمانشاه برگزار خواهد گردید. جهت اطلاع از محتوای دوره به بنر زیر مراجعه نمایید. …