, ,

دوره مدلسازی سیستم های باربر جانبی در اپنسیس

مدلسازی سیستم های باربر جانبی در OpenSEES

دوره سیستم های باربر جانبی بر اساس نیازی که جهت مدلسازی دقیق این سیستم ها در تحقیقات و پژوهش ها دیده شد شکل گرفته است. بر اساس تجربه و مشاهدات بیشتر مدل های ساخته شده فاقد دقت کافی بوده و روال های صحیحی در آن ها رعایت نگردیده است. در این دوره که بر اساس نیاز سنجی شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت ساخت و تحلیل و محاسبه سیستم های باربر جانبی از قبیل دیوار برشی و مهاربندها پرداخته خواهد شد. ابتدا به معرفی مصالح و المان های مورد نیاز پرداخته خواهد شد و در ادامه به حل مثال های مختلف تحلیل این گونه سیستم ها پرداخته خواهد شد.

عمده سرفصل های مورد بررسی در این دوره عبارتند از:

 • بررسی مصالح مورد نیاز و جهت مدلسازی رفتارهای دیوارهای برشی و مهاربند ها

  Concrete01
  Concrete02

  Steel02
  SteelMPF
  ConcreteCM

  FSAM – 2D RC Panel Constitutive Behavior

  MultiLinear Material
  MinMax Material

 • بررسی المان های مورد استفاده در مدلسازی دیوارهای برشی و مهاربند ها

  zeroLength Element

  Two Node Link Element

  Truss Element
  Corotational Truss Element

  Flexure-Shear Interaction Displacement-Based Beam-Column Element
  MVLEM – Multiple-Vertical-Line-Element-Model for RC Walls
  SFI MVLEM – Cyclic Shear-Flexure Interaction Model for RC Walls

 • بررسی روش ها و متدهای مختلف برای تحلیل سازه های دارای سیستم های بار برجانبی
 • روش انجام تحلیل های چرخه ای محاسبه برخی پارامترهای این سیستم ها
 • حل مثال های مختلف شامل:

  ۱- مدلسازی و تحلیل گام به گام سازه های فولادی همراه با مهار بند و دیوار برشی فولادی
  ۲- مدلسازی و تحلیل گام به گام سازهای بتنی همراه با دیوار برشی بتنی به روش های مختلف
  ۳- مدلسازی و تحلیل گام به گام مسئله سیستم سازه ای بتنی با استفاده از تحلیل چرخه ای

در پایان دوره های مجازی فیلم و محتوای آموزشی دوره در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و می توانند تمامی دروس را به طور کامل مرور نمایند.

opensees course E 02 Lateral System

هزینه دوره: ۱۴۵۰ هزار تومان (دوره آنلاین گروهی، به روز رسانی دی ۹۹)
زمان دوره: ۱۲ ساعت

پرداخت هزینه دوره از طریق کارت های بانکی و ثبت نام در دوره:

پرداخت آنلاین

تخفیف ویژه:

با معرفی هر نفر و ثبت نام موفق معرفی شده از ۱۰ تا حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف بهره مند شوید. جهت بهره مندی از این نوع تخفیف با ایمیل asaaed [at] chmail.ir در تماس باشید.