, , ,

دوره مقدماتی نرم افزار اپنسیس

دوره مقدماتی نرم افزار OpenSEES دوره آموزشی مقدماتی، دوره ایست بر مبنای پایه ها و ابزار های مورد نیاز جهت ورود به مدلسازی و تحلیل در نرم افزار متن باز اپنسیس که بنا بر احساس نیاز به وجود چنین دوره ای شکل گرفته است. در این دوره با اصول و مبانی مدلساز…
, ,

دوره مدلسازی سیستم های باربر جانبی در اپنسیس

مدلسازی سیستم های باربر جانبی در OpenSEES دوره سیستم های باربر جانبی بر اساس نیازی که جهت مدلسازی دقیق این سیستم ها در تحقیقات و پژوهش ها دیده شد شکل گرفته است. بر اساس تجربه و مشاهدات بیشتر مدل های ساخته شده فاقد دقت کافی بوده و روال های ص…
, ,

دوره مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در اپنسیس

مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در OpenSEES دوره آموزشی سازه های بلند مربته در ادامه دوره مقدماتی و سیستم های باربر جانبی و در مسیر پیشرفت توانایی مدلسازی سیستم های سازه ای قرار دارد. در این دوره به مشکلات و نکات مدلسازی سازه های سه بعدی بزرگ پرداخته می …
, ,

دوره مدلسازی سیستم های جداساز و جاذب انرژی در اپنسیس

مدلسازی سیستم های جداساز و جاذب انرژی در OpenSEES در این دوره که بر اساس نیاز به دانش حول مدلسازی دقیق سیستم های جاذب انرژی و جداساز ها شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت ساخت و تحلیل و محاسبه این گونه سیستم ها پرداخته خواهد شد. ابتدا به…
, ,

دوره مدلسازی پل و سازه های طویل در اپنسیس

مدلسازی پل و سازه های طویل در OpenSEES دوره آموزشی مدلسازی پل ها و سازه های طویل از جمله کامل ترین دوره های مدلسازی و آنالیز پل ها همراه با جزییات آن ها در نرم افزار اپنسیس است. در این دوره به بررسی نحوه مدل سازی قسمت های مختلف پل ها پرداخته…
, , ,

دوره ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی در اپنسیس

ارتباط میان نرم افزاری و بهینه سازی OpenSEES دوره آموزشی ارتباط میان نرم افزاری اپنسیس با سایر نرم افزار ها بر مبنای نیازی که طبق تجربه در حوزه پردازش و انجام بهینه سازی سازه ها در نرم افزار اپنسیس مشاهده گردید شکل گرفته است. در این دوره به ا…
, ,

دوره مدلسازی و تحلیل های حرارتی و سناریو آتش سوزی (fire) در اپنسیس

مدلسازی و تحلیل های حرارتی و آتش سوزی در OpenSEES با توجه به رویدادهای اخیر و چند حادثه دلخراش آتش سوزی در سازه های بلند مرتبه در سطح جهان، بر آن شدیم تا دوره ای جهت آموزش هر چه بهتر تحلیل های آتش سوزی و سناریو آتش و تحلیل حرارتی را برگزار کن…
, , ,

دوره تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در اپنسیس

قابلیت اعتماد سازه ها (Reliability) و برآورد شاخصی جهت بررسی این پارامتر همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. در این دوره به بررسی انواع متغییر ها از نظر نوع و کاربرد آنها، روش های مختلف تحلیل احتمالاتی پرداخته خواهد شد.
ida
, , ,

دوره تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در اپنسیس

تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در OpenSEES تحلیل دینامیکی افزایشی سازه ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف ان…
soil structure foundation interaction
, , ,

دوره تحلیل اندرکنش خاک سازه (سازه – خاک – فونداسیون SFSI) دوبعدی در اپنسیس

تحلیل اندرکنش خاک سازه (سازه - خاک - فونداسیون SFSI) دوبعدی در OpenSEES تحلیل اندرکنش خاک سازه (soil structure interaction)، اندرکنش سازه - خاک - فونداسیون دوبعدی سیستم ها و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف تحت اثر اندرکنشی همواره …
, ,

دوره مدلسازی مفصل پلاستیک متمرکز در سازه های بتنی در اپنسیس

مدلسازی مفاصل پلاستیک متمرکز در سازه های بتنی دوبعدی و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف با در نظر گرفتن رفتار چشمه اتصال و مفاصل متمرکز همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف انتقال دانش انجام این تحلیل ها، دوره مدلسازی مفاصل پلاستیک متمرکز در سازه های بتنی دوبعدی به صورت کاربردی شکل گرفت.