مدلسازی ژیوتکنیکی در OpenSEES

در این دوره که بر اساس نیاز به دانش حول مدلسازی های ژیوتکنیکی شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت مدل های ژیوتکنیکی پرداخته خواهد شد. ابتدا به معرفی مصالح و المان های ژیو تکنیکی پرداخته خواهد شد و در ادامه به روش های مختلف تحلیل سازه های ژیو تکنیکی پرداخته خواهد شد.

عمده سرفصل های مورد بررسی در این دوره عبارتند از:

 • بررسی مصالح مورد نیاز و مدل های رفتاری مصالح خاکی

  PySimple1 Material
  TzSimple1 Material
  QzSimple1 Material
  PyLiq1 Material
  TzLiq1 Material

  Drucker Prager
  Manzari Dafalias Material

  PressureIndependMultiYield Material
  PressureDependMultiYield Material
  PressureDependMultiYield02 Material
  FluidSolidPorousMaterial

  ContactMaterial2D

 • بررسی المان های مورد استفاده در مدلسازی های ژیوتکنیکی

  zeroLength Element …

  Four Node Quad u-p Element
  Brick u-p Element
  bbarQuad u-p Element
  bbarBrick u-p Element
  Nine Four Node Quad u-p Element
  Twenty Eight Node Brick u-p Element

  SSPbrickUP Element
  BbarQuad u-p Element

  SurfaceLoad Element
  BeamContact2D

 • بررسی روش ها و متدهای مختلف برای تحلیل های ژیوتکنیکی
 • روش انجام تحلیل های مختلف مانند تحکیم، روانگرایی
 • آشنایی با رابط های گرافیکی و پیش پردازنده های مختلف

  GiD
  OpenSeesPL

 • حل مثال های مختلف ژیوتکنیکی شامل:

  ۱- مدلسازی و حل مسئله دیوار حایل
  ۲- مدلسازی و حل گام به گام شبیه سازی آزمایش سه محوری
  ۳- مدلسازی و حل مسئله رفتار اندرکنشی شمع در خاک روانگرا
  ۴- مدلسازی و حل گام به گام شبیه سازی مسائل تحکیم
  ۵- مدلسازی و بررسی رفتار ستون خاک
  ۶- مدلسازی و بررسی رفتار ساختگاه

در پایان دوره های مجازی فیلم و محتوای آموزشی دوره در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و می توانند تمامی دروس را به طور کامل مرور نمایند.

opensees course E-07 Geotechnical

هزینه دوره: ۱۵/۰ میلیون تومان (دوره آنلاین گروهی، به روز رسانی زمستان ۱۴۰۲)
زمان دوره: ۲۰ ساعت

پرداخت هزینه دوره از طریق کارت های بانکی و ثبت نام در دوره:

پرداخت آنلاین

تخفیف ویژه:

با معرفی هر نفر و ثبت نام موفق معرفی شده از ۱۰ تا حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف بهره مند شوید. جهت بهره مندی از این نوع تخفیف با ایمیل asaaed [at] chmail.ir در تماس باشید.