خدمات ما

خدمات کلی ما شامل موارد زیر است

آموزش نرم افزار، برگزاری دوره های آموزشی و آموزش نرم افزار و مشاوره مدل سازی، برنامه نویسی، مشاوره مشکلات پایان نامه، پروپوزال و رفع اشکال


خدمات آموزشی ما به شرح زیر است

برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری نرم افزارهای تخصصی حوزه مهندسی سازه، زلزله و ژیوتکنیک

برگزاری کلاس های رفع اشکال در مورد مدلسازی های نرم افزاری و کد نویسی

برگزاری کلاس های طراحی سازه ها و بهسازی لرزه ای سازه ها


خدمات مشاوره و رفع اشکال ارائه شده از سوی اپنسیس پرو به شرح زیر است

ارائه مشاوره جهت انتخاب نرم افزار منطبق بر موضوع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ارائه مشاوره پایان نامه و پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی (خدمات مشاوره ای است و شامل نگارش و تهیه پروپوزال یا پایان نامه نیست)

مشاوره در زمینه مدلسازی و کدنویسی در زمینه های مختلف مهندسی سازه، زلزله و ژیوتکنیک (خدمات فقط شامل خدمات مشاوره ای است و شامل انجام پروژه دانشجویی و پردازش خروجی های مدل های ساخته شده نمی گردد مگر در موارد ارجاع خدمات طراحی)