نوشته‌ها

, ,

دوره مدلسازی ژیوتکنیک و روانگرایی خاک در اپنسیس

مدلسازی ژیوتکنیکی در OpenSEES در این دوره که بر اساس نیاز به دانش حول مدلسازی های ژیوتکنیکی شکل گرفته است، به روش ها و دستورات ساخت مدل های ژیوتکنیکی پرداخته خواهد شد. ابتدا به معرفی مصالح و المان های ژیو تکنیکی پرداخته خواهد شد و در ادامه به …