نوشته‌ها

, , ,

دوره تحلیل های احتمالاتی و قابلیت اعتماد سازه ها در اپنسیس

قابلیت اعتماد سازه ها (Reliability) و برآورد شاخصی جهت بررسی این پارامتر همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. در این دوره به بررسی انواع متغییر ها از نظر نوع و کاربرد آنها، روش های مختلف تحلیل احتمالاتی از جمله Monte Carlo و Importance Sampling و Latin hypercube Sampling پرداخته خواهد شد. و در نهایت با ارایه چند مثال کاربردی سازه های بتنی و فولادی تحلیل و قابلیت اطمینان آنها برآورد خواهد شد.