نوشته‌ها

, ,

دوره مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در اپنسیس

مدلسازی ساختمان بلند مرتبه در OpenSEES دوره آموزشی سازه های بلند مربته در ادامه دوره مقدماتی و سیستم های باربر جانبی و در مسیر پیشرفت توانایی مدلسازی سیستم های سازه ای قرار دارد. در این دوره به مشکلات و نکات مدلسازی سازه های سه بعدی بزرگ پرداخته می …