نوشته‌ها

, ,

دوره مدلسازی و تحلیل های حرارتی و سناریو آتش سوزی (fire) در اپنسیس

مدلسازی و تحلیل های حرارتی و آتش سوزی در OpenSEES با توجه به رویدادهای اخیر و چند حادثه دلخراش آتش سوزی در سازه های بلند مرتبه در سطح جهان، بر آن شدیم تا دوره ای جهت آموزش هر چه بهتر تحلیل های آتش سوزی و سناریو آتش و تحلیل حرارتی را برگزار کن…