نوشته‌ها

opensees free WorkShop tabriz bahman
, , ,

دوره اپنسیس بهمن ماه تبریز

دوره اپنسیس بهمن ماه 94 – تبریز دوره رایگان آشنایی با توانایی های نرم افزار اپنسیس بهمن ماه در تبریز برگزار خواهد گردید. جهت اطلاع از محتوای دوره به بنر زیر مراجعه نمایید.  …
opensees free WorkShop kermanshah dey
, , ,

دوره اپنسیس دی ماه کرمانشاه

دوره اپنسیس دی ماه 94 – کرمانشاه دوره رایگان آشنایی با توانایی های نرم افزار اپنسیس دیماه در کرمانشاه برگزار خواهد گردید. جهت اطلاع از محتوای دوره به بنر زیر مراجعه نمایید. …