مطالب توسط Aram Saaed

, ,

دوره اپنسیس مرداد ماه تهران

دوره اپنسیس مرداد ماه ۹۵ – تهران با توجه به تجربه برگزاری چندین دوره صرفا آموزش محور بر آن شدیم تا دوره ای مثال محور و همراه با حل گام به گام مسئله را جهت تفهیم و درک بهتر مفاهیم مدلسازی در نرم افزار اپنسیس برگزار کنیم. با توجه به اینکه برگزاری دوره های مثال محور […]